bezoekadres: Spoordijkstraat 33, 7205 BK Zutphen
info@vanafvaltotgrondstof.nl
KvK registratie: 27159756
T: +31 (0)6-50480904

AGM heeft in de bouwsector (B&U en GWW) sinds 1996 voor provincies, gemeenten, woningcorporaties, stichtingen en bedrijven projecten uitgevoerd op het gebied van:

 

Provinciaal en nationaal bouwgrondstoffenbeleid, afvalstoffenbeleid en duurzaam bouwen beleid

- vervanging van grind in beton, niet alleen door betongranulaten, maar ook door metselwerkgranulaten en andere secundaire grondstoffen

- vervanging van de zandfractie in beton door zandige stromen uit afvalstromen

- ketensluiting op regionaal niveau van deelstromen uit bouw- en sloopafval

- opstarten van kringloopbedrijvigheid met 2e hands bouwmaterialen

- een 2e leven voor casco's van naoorlogse flats - renovatie in plaats van sloop

- prijsvraag en rekentool Meer halen uit Materialen, voorbeeldprojecten waarin sprake is van forse besparing op de inzet van beton- en metselzand

 

Gemeentelijk duurzaam bouwen beleid en sloopbeleid

- ketensluiting op lokaal niveau van deelstromen uit bouw- en sloopafval

- lokaal duurzaam sloopbeleid 

 

Duurzaam bouwen beleid en sloopbeleid van vastgoedbezitters

- duurzaam slopen vertaald naar het vastgoed- en portfoliobeleid

- gebouwinventarisaties

- advisering mbt aanbesteding van slooptrajecten (o.a. op duurzaamheidsaspecten)

- projectmanagement

 

Uitvoering duurzame sloop- en verbouwprojecten voor sloopaannemers

- projectmanagement (calculatie, werkvoorbereiding enz.) van alle projecten van Bouwcarrousel bv gedurende 11 jaar. In totaal tientallen demontage-, voorsloop-, totaalsloop- en verbouwprojecten in o.a. Den Haag, Rijswijk, Wateringen, Pijnacker, Berkel-Rodenrijs, Moerkapelle, Rotterdam, Pernis, Delft, Leiderdorp, Vrouwenakker, Amsterdam, Zaandam, Utrecht, Bilthoven, Soest, Apeldoorn, Zutphen en Boxtel. Zie ook http://www.bouwcarrousel.nl/index.php?id=8

- samenwerking met diverse sloopbedrijven, in het kader van de versterking van hun dienstverlening op het gebied van duurzaam slopen 

 

Productontwikkeling / verduurzaming nieuwbouw-ontwerpen (B&U en GWW)

- ontwikkeling van innovatieve C2C woning-concepten en ontwerpen op basis van vernieuwbare grondstoffen, secundaire grondstoffen en hergebruiksproducten voor Nederland

- ontwikkeling van concepten voor levensduurverlening van te slopen gebouwen op basis van C2C-concepten en duurzaam slopen-concepten, zoals het project (No) Flat Future in opdracht van het Nationaal Dubocentrum - opgegaan in SenterNovem - het latere AgentschapNL, zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2008/07/09/no-flat-future.html

- advisering aan architecten op het gebied van C2C en materiaalaspecten, optimalisatie van ontwerpen op basis van praktijk-, markt- en materialenkennis, inzet van secundaire bouwmaterialen, restmaterialen en vernieuwbare bouwmaterialen en grondstoffen, zoals aan Upfrnt, o.a. in het kader van hun aanbiedingen voor nieuwbouwwoningen in Almere en Zeist (wijk Kerkebosch), zie http://www.upfrnt.nl/uploads/files/files/kerkebosch.pdf

- advisering duurzaam bouwen N23, Provincie Flevoland

- betrokkenheid bij de Expo duurzame waterbouw van de Stichting Hardhoutalternatieven (zie onder "links")

 

Overige

- mede-oprichter van Strobouw Nederland, zie www.strobouw.nl 

- advisering nieuwe markttoepassing van een industriƫle afvalstof geschikt voor toepassing in de bouwsector

- marktverkenning inzameling en hoogwaardig hergebruik van een afvalstroom vrijkomend uit de betonindustrie

- productdesign en business development op basis van vernieuwbare grondstoffen en/of secundaire grondstoffen uit geselecteerde afvalstromen

- project-ontwikkeling betaalbare 'social housing in developing countries' & 'transitional sheltering' op basis van lokaal beschikbare grondstoffen, reststromen, maximale inzet van handenarbeid en ecologisch bouwen principes

- concept-ontwikkeling voor ecologische vakantieparken met C2C ecologische en modulaire woning-ontwerpen

Laatste wijziging 24 Apr 2013 NetCoop Webhosting